image
POMOCtu
polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu korzystania z aplikacji POMOCtu, dostępnego na stronie https://pomoctu.pl/pl/regulamin, oraz Polityki Prywatności SayEnergy, dostępnej na stronie https://sayenergy.com/pl/privacy.

Aplikacja POMOCtu ma na celu łączenie osób potrzebujących pomocy i osób chcących pomagać.

Korzystając z aplikacji POMOCtu pozostajesz anonimowy, nie ma konieczności zakładania konta, a Twoje informacje identyfikowane są za pomocą specjalnego klucza. Udostępniasz dane niezbędne do funkcjonowania aplikacji i realizacji wyżej wspomnianego celu.

Korzystając z aplikacji POMOCtu potwierdzasz zapoznanie i akceptujesz warunki niniejszej Polityki.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.

1. Gromadzone informacje

Zbieramy następujące informacje:

 • adres IP
 • pozycja GPS, jeżeli wyrazisz na to zgodę poprzez kliknięcie w przycisk „zgadzam się” potwierdzający zgodę na udostępnienie twojego położenia
 • identyfikator urządzenia (jeżeli dostępny)
 • dane o wersji systemu i przeglądarki
 • wskazany adres pod którym potrzebna jest pomoc
 • wskazaną lokalizację osoby chcącej pomagać
 • dodatkowe informacje wprowadzone przez Użytkownika w celu opisania prośby o pomoc
 • dane kontaktowe i dodatkowe informacje wprowadzone przez Użytkownika chcącego pomagać
 • okresowo, w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego, prosimy o przekazanie dodatkowych informacji, dotyczących zdrowia i narażenia na kontakty z osobami zarażonymi, służących ocenie ryzyka i właściwemu przygotowaniu do świadczenia pomocy. Zbieranie tych danych wynika z poczucia odpowiedzialności. Chcemy, aby osoby korzystające z aplikacji świadomie prosiły o pomoc oraz świadomie ją świadczyły w zachowaniem bezpieczeństwa i troski o siebie nawzajem.
 • Wszystkie dane, o które prosimy to tylko takie, które są konieczne i w pełni adekwatne w stosunku do realizacji celu aplikacji.

  2. Cel przetwarzania informacji

  Gromadzone informacje przetwarzane są w celu połączenia osób proszących o pomoc z osobami, które pomocy chcą udzielić. Dotyczą one miejsca, w której danej pomocy należy udzielić, zakresu pomocy, miejsca w którym dana osoba zgłasza chęć udzielenia pomocy, a także numeru telefonów, dzięki którym dane osoby mogą ze sobą się skontaktować, aby uszczegółowić sposób i czas realizacji pomocy.

  3. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest SayEnergy Sp. z o.o.

  4. Udostępnianie danych

  Dane są przetwarzane anonimowo i nie są przekazywane ani udostępniane żadnym stronom trzecim.

  Udostępnieniu (w celach promocyjnych aplikacji i usług POMOCtu) mogą podlegać statystyki oparte o przetwarzane dane – ilości zarejestrowanych, podjętych i zakończonych próśb o pomoc, ich kategoria, lokalizacja w odniesieniu do regionu, przedział czasowy, oceny Użytkowników.

  SayEnergy może przekazać gromadzone dane w przypadkach wymaganych przez prawo, jeżeli jest to konieczne do rozwiązania sporów, zbadania problemów lub zapewnienia zgodności z Regulaminem Świadczenia Usług, albo na wniosek upoważnionych na mocy prawa organów, lub gdy jest to konieczne do ochrony praw lub aktywów SayEnergy, lub Twoich.

  5. Okres przechowywania danych

  Przetwarzane w aplikacji dane: lokalizacja gps, adres, numer telefonu, IP - będą usuwane z aplikacji po okresie max 1 miesiąca od zamknięcia prośby o pomoc, której dotyczą (usunięce lub zrealizowanie). Dane te będą przenoszone do zaszyfrowanego archiwum i przechowywane tam przez okres 3 lat, wyłącznie w celach dowodowych, dla ewentualnego postępowania prowadzonego zgdonie z przepisami obowiązującego prawa.

  6. Zmiany w Polityce Prywatności

  Jeżeli zdecydujemy się zmienić naszą Politykę Prywatności, zamieścimy te zmiany na stronie https://pomoctu.pl/pl/prywatnosc

  7. Kontakt

  Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, prosimy kierować adres: info@pomoctu.pl

  Inne opcje kontaktu znajdują się na stronie https://pomoctu.pl/pl/opomoctu#kontakt

  Ostatnia aktualizacja: 2020-11-10

  WRÓĆ